payday loans Payday loans

AfricaSport

AfricaSport is een Nederlandse stichting die lokale sportinitiatieven in Afrika ondersteunt om jongeren de mogelijkheid te bieden te sporten en hun sportactiviteiten te ontplooien. Goed georganiseerde sportactiviteiten vormen een goede leerschool, waarin de jeugd veel ervaring kan opdoen.

Behalve dat sport kinderen gezond houdt en samenbrengt, zorgt de benodigde (zelf-) discipline ervoor dat ze sterker in hun schoenen staan om mee te helpen de obstakels die hun verdere ontwikkeling in de weg staan, te overwinnen. Daarnaast is sport een krachtig instrument ter verbroedering van bevolkingsgroepen, waar andere activiteiten op dit gebied vaak falen. Sport biedt jongeren in Afrika perspectieven voor de toekomst.

In Afrika zijn veel eigen initiatieven en ideeen op dit gebied, maar vaak hebben ze een klein zetje extra nodig om goed van de grond te komen en daarom is AfricaSport opgericht.

Missie
De missie van AfricaSport is het ondersteunen van sportorganisaties en sportactiviteiten in Africa op lokaal niveau, teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van Afrikaanse jongeren en de ontplooiing van hun regio.

AfricaSport legt zich juist toe op sportactiviteiten, niet alleen omdat sporten leuk en gezond is, maar ook omdat het een belangrijke rol kan spelen in de verdere ontwikkeling van de jongeren die een voortrekkersrol kunnen gaan spelen bij de ontplooiing van hun regio. We noemen daarbij het werken in teamverband, het ontdekken en verleggen van je eigen grenzen, sportiviteit en respect, verbroedering, (zelf)discipline en het opdoen van mensenkennis. Daarnaast vormen sportactiviteiten met een gezonde dosis plezier een goed tegenwicht voor het zwerven over straat

Door de ondersteuning van sportorganisaties en sportactiviteiten op lokaal niveau, zoals de samenwerking met sportverenigingen, scholen, clubs en trainers, verzekert AfricaSport zich ervan dat de ondersteuning direct aan de Afrikaanse jongeren ten goede komt.

Doelstellingen
Het doel van AfricaSport is de mogelijkheden tot sporten in Afrika te bevorderen door op lokaal niveau bij te dragen aan de organisatorische en kwalitatieve verbetering van de sportmogelijkheden. Daartoe ondersteunt AfricaSport locale initiatieven in Afrika, die jongeren de mogelijkheid biedt om aan sport te doen en hen zonodig helpt met het uitbouwen van hun sportactiviteiten. Doelen daarbij zijn om zowel meer en betere mogelijkheden tot sporten te bieden als ook de kwalitatieve verbetering van de sport zelf. Africa Sport streeft er daarbij naar om zoveel mogelijk direct met clubs en trainers te werken om zo te verzekeren dat de ondersteuning direct aan de jongeren ten goede komt.

Een van de speerpunten van AfricaSport bij haar activiteiten in Africa is om jongens en meisjes gelijke kansen te bieden om sport te beoefenen. De klassieke rolverdeling tussen man en vrouw bestaat in Africa nog steeds sterker dan hier, waardoor de mogelijkheden om te sporten voor meisjes in Africa veelal beperkt zijn. AfricaSport promoot intensief de toegang tot sportactiviteiten voor meisjes, waar de mogelijkheden voor hen (nog) begrensd zijn.

Wat AfricaSport doet

1. in Africa

  • AfricaSport helpt met het opzetten van inkomensactiviteiten van sportclubs zodat dit langdurige opbrengsten ten bate van de clubkas kan verzekeren. Zo is de volleybalclub ASZ in Dosso ondersteund met een gift voor de aankoop van plastic stoelen en schaduwtenten die door de club verhuurd kunnen worden.
  • AfricaSport geeft eennmalige financiele ondersteuning aan kleine sportevenementen die gevaarlopen niet door te kunnen gaan door gebrek aan geld.
  • AfricaSport geeft materiele ondersteuning aan sportclubs.
  • AfricaSport technische ondersteuning aan sportclubs en sporters in de vorm van helpen bij het opzetten van verenigingen en het verbeteren van trainingen.

2. in Nederland

  • AfricaSport werft fondsen voor haar activiteiten. We doen dit door sportclubs, scholen en andere organisaties te benaderen voor gemeenschappelijke activiteiten op het gebied van sport en ontwikkelingssamenwerking. Denk bijvoorbeeld aan: Informatieactiviteiten (voordracht, tentoonstelling, themadag), sponsorlopen, inzamelingsacties, etc.
  • AfricaSport nodigt mensen uit om aan de stichting te doneren zodat wij de activiteiten in Afrika kunnen blijven ondersteunen. Dit kan door een bedrag over te maken naar rekeningnummer 1889.82.388 ten name van AfricaSport.

Bestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden die op geheel vrijwillige basis activiteiten in Nederland organiseren om inkomsten te genereren die volledig ten goede komen aan sportorganisaties en sportprojecten in Africa. De uitgaven worden tot een minimum beperkt zodat vrijwel 100% van de inkomsten aan sportactiviteiten in Africa besteed kan worden. We streven ernaar om in Afrika via ontwikkelingswerkers (die dit werk in hun vrije tijd vrijwillig doen) zoveel mogelijk direct samen te werken met sportverenigingen, scholen, clubs en trainers. Op deze manier kunnen we er zeker van zijn dat de ondersteuning direct aan de lokale sportbeoefening ten goede komt.

AfricaSport nodigt mensen uit om aan de stichting te doneren zodat wij de activiteiten in Afrika kunnen blijven ondersteunen. Dit kan door een bedrag over te maken naar rekeningnummer 1889.82.388 ten name van AfricaSport.

Stem of voeg toe aan : Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Voeg toe aan je Google bladwijzers

Plaats een reactie

You must be logged in to post a comment.