payday loans Payday loans

Cramm Foundation

CRAMM is de afkorting van Credit for Rehabilitation Aimed at the Marginilized Minorities. De Nederlandse vertaling hiervan is: krediet voor (economisch) herstel gericht op achtergestelde minderheden.

Doel
Ons doel is het verbeteren van de sociale en economische leefomstandigheden van mensen met een beperking in ontwikkelingslanden.

Wij trachten dit doel te bereiken, ondermeer door:

1) Het bieden van persoonsgerichte, kleinschalige (financiële-) hulp aan (door-) startende ondernemers. Ondermeer door ondersteuning te bieden bij het opstellen van een plan voor deze economische activiteit, onderzoek doen naar de haalbaarheid van de voorgenomen activiteiten en het financieren van de activiteiten vanwege het ontbreken van mogelijkheden dit door plaatselijke kredietverschaffers te laten doen.

2) Het verrichten van onderzoek naar de werking en uitkomsten van microkrediet voor zowel de ondernemer als de Cramm Foundation. Hierbij zal aandacht worden gegeven aan de belemmerende en bevorderende uitkomsten. Uitkomsten worden zo breed mogelijk in kaart gebracht, zoals de effecten op financieel gebied van de onderneming en de thuissituatie, gezondheid, participatie in het gezin en de gemeenschap, zelfontwikkeling etc.

3) Samen te werken, waar nuttig of wenselijk, met andere organisaties binnen of buiten Nederland die het bereiken van de doelstellingen van de Cramm Foundation helpen verwezenlijken.

Werkwijze
De Cramm Foundation wil microkrediet kleinschalig toepassen. Middels een standaard aanvraagformulier voorzien van een gedegen ondernemingsplan kan krediet worden aangevraagd. Deze aanvragen worden zorgvuldig beoordeeld door de Cramm Foundation. Hierbij wordt een risico ingeschat alsmede de kans op succes.

Indien een aanvraag wordt gehonoreerd wordt per kredietnemer gekeken naar zijn/haar specifieke situatie. Vervolgens wordt een product, hulp en begeleiding op maat geboden. Als cruciaal punt voor succes geldt het evalueren van de effecten van de hulp en deze continue bijsturen en aanpassen op de lokale situatie. De Cramm Foundation werkt samen met het ErasmusMC. De laatst genoemde voert onafhankelijk onderzoek uit naar de effecten van de Cramm Foundation, hetgeen bij zal dragen aan het succes voor de plaatselijke ondernemers.

Stem of voeg toe aan : Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Voeg toe aan je Google bladwijzers

Plaats een reactie

You must be logged in to post a comment.