payday loans Payday loans

Artsen zonder Grenzen

artsen-zonder-grenzenSteun Artsen zonder Grenzen.

Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke, medische noodhulporganisatie die wereldwijd mensen helpt, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging. Voorop staat het redden van levens en het verlenen van medische hulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën. Door eigen teams te sturen kan Artsen zonder Grenzen zo snel en effectief mogelijk handelen. Samen met medewerkers uit de landen zelf, geven zij ter plaatse directe steun aan de bevolking. De organisatie onderschrijft de volgende principes:

  • Artsen zonder Grenzen verleent hulp aan bevolkingsgroepen in nood, aan slachtoffers van natuurrampen, van rampen door de mens veroorzaakt en van oorlogen en burgeroorlogen. Zij doet dit zonder onderscheid te maken naar ras, religie, levensbeschouwing of politieke opvatting.
  • Artsen zonder Grenzen is volstrekt neutraal en onpartijdig. Op grond van de algemeen erkende medische ethiek en het recht op humanitaire hulp eist Artsen zonder Grenzen algehele vrijheid in de uitoefening van haar taak.
  • De medewerkers van Artsen zonder Grenzen respecteren de medische gedragscode en handhaven een volledige onafhankelijkheid ten opzichte van welke politieke, religieuze of economische macht dan ook.
  • De medewerkers van Artsen zonder Grenzen bepalen uit vrije wil of de risico’s en gevaren van de werkzaamheden aanvaardbaar zijn en eisen voor zichzelf of rechthebbenden geen enkele vergoeding, behalve welke de organisatie hen kan verschaffen.

Medische noodhulp
Artsen zonder Grenzen behandelt gewonden en zieken, en probeert (verdere) uitbraak van ziekten te voorkomen. Ze komt direct in actie: binnen 48 uur kan Artsen zonder Grenzen ter plaatse zijn. Met mensen en met medicijnen, operatie-instrumenten, medische apparatuur, speciale voeding, watertanks en -pompen, dekens en ander noodhulpmateriaal. En ze doen het zélf: de artsen, verpleegkundigen en andere specialisten gaan persoonlijk naar het land. Samen met lokale medewerkers behandelen zij de patiënten in ziekenhuizen, klinieken en mobiele hulpposten. Als het nodig is zorgt Artsen zonder Grenzen ook voor schoon water en sanitaire voorzieningen.

Onafhankelijk en neutraal
Artsen zonder Grenzen laat zich niet beïnvloeden door politieke, religieuze of economische belangen. Zij staan aan de kant van de mensen die het slachtoffer zijn van conflicten en geweld. Dat betekent ook dat zij zich inzetten voor goede, betaalbare medicijnen en betere diagnostiek. Want in veel landen waar Artsen zonder Grenzen werkt zijn de nodige medicijnen niet verkrijgbaar. Zij willen iedereen bereiken die onze hulp nodig heeft, ook in – vergeten – conflictgebieden. Daarom werkt Artsen zonder Grenzen veel op plaatsen waar andere (hulp) organisaties niet aanwezig zijn.

Geschiedenis
Op 7 september 1984 wordt de Vereniging Artsen zonder Grenzen opgericht. Jacques de Milliano is voorzitter. Met vijftigduizend gulden op zak starten de oprichters een kantoor op het terrein van het vroegere Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam. De arts Koos Rietkerk wordt als eerste vrijwilliger naar Tsjaad uitgezonden.

In 1999 ontving Artsen zonder Grenzen de Nobelprijs voor de Vrede voor zowel het medische werk als het optreden als pleitbezorger voor mensen en bevolkingsgroepen in nood.

Internationaal
Artsen zonder Grenzen maakt deel uit van het internationale netwerk Médecins Sans Frontières. Dit is een netwerk van negentien organisaties in verschillende landen, waarvan vijf (waaronder Nederland) de hulpprojecten aansturen. De andere veertien organisaties richten zich op pleitbezorging en het werven van medewerkers en fondsen. De organisaties zijn zelfstandig, maar werken onderling nauw samen.

Het Médecins Sans Frontières-netwerk bestaat uit organisaties in: Nederland, België, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland, Canada, Verenigde Staten, Japan, Hongkong en Australië.

Steun Artsen zonder Grenzen.

Stem of voeg toe aan : Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Voeg toe aan je Google bladwijzers