payday loans Payday loans

Waddenvereniging

waddenverenigingSteun de Waddenvereniging.

Het gaat nog steeds niet goed met de Waddenzee. Ondanks de overeenstemming die er inmiddels breed bestaat over de slechte staat van het gebied en ondanks de overeenstemming die er bestaat over wat er moet gebeuren sterven vogels nog steeds door voedselgebrek, gaat het herstel van mosselbanken en zeegrasvelden te langzaam en wordt de rust in het gebied nog steeds –door bijvoorbeeld militaire oefeningen- verstoord.

Doel
Sinds haar oprichting in 1965, doet de Waddenvereniging alles wat in haar vermogen ligt om de kenmerkende waarden van het waddengebied voor de huidige en toekomstige generaties te behouden. De vereniging communiceert en bestrijdt actief misstanden, promoot verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen die het beheer en behoud van dit unieke gebied ten goede komen. Het inspireren van anderen en ontwikkelen van activiteiten die belangstelling en begrip voor het behoud van het waddengebied bevorderen, zijn tevens twee belangrijke taken van de Waddenvereniging. De Waddenvereniging kiest voor een integraal beschermingsbeleid. Dat wil zeggen een beleid dat alleen die activiteiten toestaat die geen schade aan natuur en milieu veroorzaken.

Rust, ruimte en natuurlijke rijkdom
Dat zijn de drie kernwaarden van het waddengebied die de organisatie wil beschermen. Daarbinnen stellen de waddenvereniging zijn eigen prioriteiten. Want juist om effectief met de middelen om te gaan besteden ze aandacht aan een beperkt aantal onderwerpen. Waar mogelijk en wenselijk werken ze samen met andere natuurbeschermers, de overheid of het bedrijfsleven. En waar nodig werkt de vereniging alleen. Maar altijd kritisch, onafhankelijk en met verstand van zaken.

Rust, stilte, echte duisternis, dat is waarvoor veel mensen naar het waddengebied komen. Hoe drukker ons leven hoe belangrijker het is om plekken te hebben om weer tot rust te kunnen komen, om uit te waaien. Waar kan dat beter dan op de Wadden? Mede dankzij de Wadddenvereniging: zij strijden tegen geluidshinder, verstoring van de rust en stimuleren het terugdringen en voorkomen van lichthinder.

Ruimte, het open landschap, genieten van de karakteristieke luchten. De Waddenvereniging strijdt voor het behoud van het open landschap. De overtuiging is dat de ontwikkeling van het gebied ook in economische zin het meest gebaat is bij het behoud van de waardevolle open ruimte. Het landschap moet beter beschermd, bijvoorbeeld bij de plaatsing van windmolens of de ontwikkeling van de havens van Den Helder, Harlingen, Eemshaven en Delfzijl.

De natuurlijke rijkdom van het waddengebied is van mondiale betekenis. De Waddenzee is een van de meest waardvolle wetlands van onze planeet. Een bijzonder natuurgebied met een kwetsbaar ecosysteem, zeer rijk aan vogels, zoogdieren, vissen en bodemleven. Een gebied dat te lijden heeft van bijvoorbeeld teveel visserij en van het uitputten van de bodem. Maar bovendien een gebied dat in slechte staat is. Dringend moet in natuurherstel worden geinvesteerd. Met andere organisaties werkt de waddenvereniging samen aan grootschalige herstelprojecten die vanaf 2007 kunnen worden gefinancierd uit het Waddenfonds.

Steun de Waddenvereniging.

Stem of voeg toe aan : Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Voeg toe aan je Google bladwijzers