payday loans Payday loans

Stichting Merataua Nederland

meratauaStichting Merataua Nederland heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de bescherming en instandhouding van het Braziliaans tropisch regenwoud voor toekomstige generaties. Zij doet dit door het opzetten van kleine en middelgrote arbeidsprojecten voor de plaatselijke bevolking die een alternatief voor de verwoestende houtkap moeten bieden, deze projecten worden ondersteund door scholing en onderwijs.

De Stichting Merataua Nederland is in 2008 opgericht door een aantal mensen, die elkaar via internet hebben gevonden i.v.m de website “theothersite” die Rene van Oudenniel in 2003 online heeft gezet, toen hij als particulier probeerde om steun te vinden voor projecten die hij al heel lang in gedachten had, en waar hij jaren naar toegeleefd heeft.

De opzet was, en is nog steeds, om een steentje bij te dragen aan het behoud van één van de belangrijkste ecosystemen met betrekking tot de waterhuishouding op deze planeet. Alles wat Rene in de afgelopen, ruim, 5 jaar heeft gedaan en ervaren staat in de website.

De doelstellingen van de Stichting Merataua Nederland, zijn niet alleen gebaseerd op de ervaringen die hij de laatste vijf jaar heeft opgedaan tijdens het wonen en werken in de Amazone delta, maar ook op die van zijn werkzaamheden in het oerwoud van Frans Guyane, en zijn ervaringen tijdens het verblijf in dit deel van Latijns Amerika in de afgelopen 20 jaar.

Ons uitgangspunt is het behoud van de Amazones voor komende generaties, in nauwe samenwerking met de huidige bewoners van deze gebieden, waarbij er alternatieven voor hout- en palmhartenkap geboden moeten worden, die hen in staat zullen stellen om zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Sinds de “beschaving” tot deze gebieden is doorgedrongen zijn de bewoners van de Amazone-delta van hun traditionele manier om in evenwicht met de natuur te leven afgedwaald, om voor bedrijven rubber te gaan tappen en later hout te kappen.

Hierdoor is men er aan gewend geraakt om niets meer te verbouwen, en in plaats daarvan alles te kopen, iets wat een afhankelijkheid van geld heeft voortgebracht, en wat helaas niet meer terug te draaien is. Nadat de rubberproduktie vanuit de Amazones is overgeheveld naar Azië, is het accent komen te liggen op de houtkap, veeteelt, soja-plantages en de gevolgen daarvan zijn het systematisch verwoesten van het oerwoud.

Naar de ervaringen kunnen zij zeggen, dat het geen enkele zin heeft om geld in deze gebieden te pompen als dat niet gericht is op het ontwikkelen van projecten die gebaseerd zijn op de plaatselijke mogelijkheden en vallen binnen de capaciteit van de bevolking, zodat zij deze projecten zelfstandig voort kunnen zetten. Naast het opzetten van de projecten, zullen er mensen opgeleid moeten worden die met de tijd de leiding over kunnen nemen. Nu zijn er meerdere manieren om dit te doen en die worden besproken op de website, met de bedoeling dat geinteresseerde mensen en of bedrijven naar aanleiding daarvan gerichte vragen zullen stellen, die dan uitgebreid behandeld zullen gaan worden.

Wij willen mensen en bedrijven interesseren in het steunen en/of meewerken aan kleinschalige en middelgrote projecten die de plaatselijke economie, en dus ook de plaatselijke bevolking en de natuur ten goede zullen komen. Voor meer informatie verwijzen wij U graag naar onze website.

Stem of voeg toe aan : Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Voeg toe aan je Google bladwijzers

Plaats een reactie

You must be logged in to post a comment.