payday loans Payday loans

Greenpeace

greenpeace-logoSteun Greenpeace.

Greenpeace is een internationale milieuorganisatie die door onderzoek, overleg en acties werkt aan een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Greenpeace heeft vertegenwoordigingen in 40 landen. Overal ter wereld laat Greenpeace milieuproblemen zien en zoekt en stimuleert de organisatie oplossingen. Greenpeace doet onderzoek, overlegt met bedrijven en overheden en voert actie. De acties van Greenpeace zijn vaak spectaculair en altijd geweldloos.

Missie
Greenpeace is een onafhankelijke internationale milieuorganisatie. Door geweldloze en inventieve confrontaties stellen ze milieuproblemen aan de kaak en stimuleren ze oplossingen voor een gezond en duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Greenpeace vindt de vitaliteit van de aarde fundamenteel voor al het leven en strijdt daarom voor een snelle realisatie van een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.

Geschiedenis
Het verhaal van Greenpeace begint in 1971. De Verenigde Staten wilden een nieuwe atoomproef uitvoeren op het eilande Amchitka voor de kust van Alaska. Natuurbeschermers en wetenschappers aan de westkust van de VS en Canada maakten zich ernstig zorgen over de alles vernietigende tests. Onder de natuurbeschermers en wetenschappers was een groepje Canadezen, die het idee lanceerden om zelf naar de plaats van het onheil te gaan. Daar wilden zij de aandacht van de wereld vestigen op het enorme geweld dat de natuur werd aangedaan. Ze charterden een oude vissersboot en gingen in september 1971 op weg. De actievoerders bereikten Amchitka nooit, maar toch werd hun tocht een succes. De hele wereld hoorde van het opmerkelijke initiatief en van de atoomproeven. Amchitka werd een vogelreservaat en Greenpeace was geboren.

Principes
Leidraad voor Greenpeace is een wereld waarin mensen elkaar en het milieu geen geweld aandoen. Geweld lokt geweld uit en zorgt niet voor verandering en veiligheid. Daarom is één van de belangrijkste principes van Greenpeace: geweldloosheid. Greenpeace is een onafhankelijke organisatie, niet gebonden aan religieuze of politieke stromingen. Ook financieel is Greenpeace onafhankelijk, de organisatie accepteert principieel geen giften van bedrijven en geen subsidie van de overheid. Alleen zo kunnen wij onafhankelijk ons werk blijven doen. Als het vermoeden bestaat dat iets schadelijk kan zijn voor mens of milieu is het credo: niet doen! Ook voor het milieu geldt dat voorkomen beter is dan genezen. De wijze van actievoeren als reactie op milieumisstanden stamt van het Quaker-beginsel bearing witness: aanwezig zijn op de plaats van de misstand om daarvan te kunnen getuigen.

Doelen
Het doel van Stichting Greenpeace Nederland is vastgelegd in haar statuten (1995). Concreet vertaalt zich dat naar de volgende campagnedoelen:

  • Stop klimaatverandering door efficiënt gebruik van schone energie uit wind, zon en biomassa.
  • Duurzaam beheer van de bossen wereldwijd; meer recycling van hout en papier.
  • Duurzaam beheer van oceanen, zeeën en rivieren en duurzame visserij.
  • Genetisch gemanipuleerde gewassen van het veld en uit ons voedsel.
  • Verplichte vervanging van schadelijke stoffen door veilige alternatieven.
  • Stop kernenergie.
  • Een wereld zonder kernwapens.

Steun Greenpeace.

Stem of voeg toe aan : Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Voeg toe aan je Google bladwijzers