payday loans Payday loans

Keurmerken

cbf-keurkmerkCentraal Bureau Fondswerving (CBF)
Geeft u wel eens aan een goed doel? Dan vraagt u zich vast wel eens af of dat goede doel te vertrouwen is of wat die organisatie nu eigenlijk doet. Wanneer een goed doel een CBF-Keur heeft of een Verklaring van geen bezwaar, kunt u er van op aan dat er toezicht plaatsvindt op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van dat goede doel.

Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. De bekendste beoordelingsvorm is het CBF-Keur. Wanneer u dit kwaliteitszegel ziet afgebeeld op (bijvoorbeeld) een collectebus of brief, kunt u er als gever op vertrouwen dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan.

Naast het CBF-Keur bestaat de Verklaring van geen bezwaar, voor kleine of startende instellingen. Bij de Verklaring wordt op dezelfde gebieden getoetst als bij het CBF-Keur, maar de toetsing is minder zwaar.

Het CBF heeft de volgende taken:

  • Ontwikkelen van regelgeving voor een betrouwbare en verantwoorde fondsenwerving en besteding en het toetsen van de naleving van de regels door individuele instellingen, op hun verzoek.
  • In onafhankelijkheid signaleren en documenteren van zaken die maatschappelijk van belang kunnen zijn bij fondsenwerving.
  • Verstrekken van informatie en advies aan publiek, overheden en instellingen.

De beoordelingen van het CBF hebben betrekking op de volgende terreinen:

  • Bestuur
  • Beleid
  • Fondsenwerving
  • Bestedingen
  • Verslaglegging

Meer informatie vindt u op de website van het CBF.

Stem of voeg toe aan : Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Voeg toe aan je Google bladwijzers