payday loans Payday loans

Doneren

De meeste charitatieve instellingen, zijn vrijgesteld van de heffing van schenkingsrecht. Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede van het goede doel. Uw gift of donatie als particulier is in veel gevallen aftrekbaar. Hiervoor gelden echter wel enkele voorwaarden:

  • U moet kunnen aantonen dat u de gift daadwerkelijk heeft gedaan (bijvoorbeeld door een bankafschrift te laten zien aan de belastingdienst).
  • Uw gift moet “persoonlijk” zijn. Dat wil zeggen: u geeft zelf, als privé persoon.
  • De uitgaven moeten hoger zijn dan een bepaald bedrag, de drempel (lees hieronder meer).
  • Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan.

Voor het fiscale voordeel van giften aan goede doelen gelden drempels en maxima. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar boven een drempel van 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek (met een minimum van € 60,-). Maximaal kunt u giften tot een bedrag van 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek fiscaal aftrekken. Indien u een partner hebt, dan kijkt de fiscus naar het gezamenlijk bedrag van de verzamelinkomens vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. De Belastingdienst accepteert het dagafschrift van bank of giro als bewijs dat u de gift heeft overgemaakt.

Vanaf 2008 kunt u alleen nog maar giften van de belasting aftrekken, als u deze geeft aan een goed doel of andere ‘algemeen nut beogende instelling’ die door de Belastingdienst als zodanig is aangewezen.

Voor sponsoring en zakelijke giften gelden andere regels. Voor meer informatie over giften of uw aangifte kijkt u op www.belastingdienst.nl.

Stem of voeg toe aan : Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Voeg toe aan je Google bladwijzers