payday loans Payday loans

Revalidatiefonds

revalidatiefonds logoSteun het Revalidatie Fonds.

Ongeveer één op de tien mensen in Nederland heeft door ongeval of aangeboren afwijking een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Revalidatie helpt mensen opnieuw vorm en inhoud te geven aan hun leven en eigen keuzes te maken, met als doel zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Maar revalideren alleen is niet voldoende. Het is zaak de samenleving zo in te richten dat mensen met een functiebeperking zo normaal mogelijk en zelfstandig kunnen leven. Voor extra aanpassingen en voorzieningen is vaak veel geld nodig. Het Revalidatiefonds helpt.

Het fonds zet zich in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte te verbeteren en stimuleert de deelname aan het alledaagse leven! Of het nu gaat om onderwijs, werken, wonen, vrije tijd of vervoer; het Revalidatiefonds wil een samenleving zonder drempels creëren waar iedereen kan meedoen.

Het Revalidatiefonds financiert jaarlijks projecten op het gebied van:

  • preventie (het voorkomen van handicaps);
  • revalidatie (het verminderen van de gevolgen van handicaps);
  • maatschappelijke participatie (een samenleving zonder drempels, zodat iedereen gewoon kan meedoen);
  • zelfredzaamheid (op het gebied van onderwijs, werken, wonen, vrije tijd en vervoer).

Doelstelling
Het Revalidatiefonds zet zich in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte in de samenleving te verbeteren en initieert en financiert projecten op het gebied van revalidatie, preventie, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Of het nu gaat om onderwijs, werken, wonen, vrije tijd of vervoer; het Revalidatiefonds wil een samenleving zonder “ drempels” creëren waarin niemand wordt buitengesloten en iedereen gewoon kan meedoen. Het leiden van een zo zelfstandig mogelijk leven staat voorop!

Doelgroep
Het Revalidatiefonds zet zich in voor kinderen en volwassenen met een zichtbare of onzichtbare lichamelijke handicap of chronische ziekte. Sommige projecten van het Fonds richten zich op mensen die blind of slechtziend zijn, doof of slechthorend. Andere projecten richten zich op mensen met een motorische handicap, een spraakstoornis, een vorm van autisme of hersenletsel.

Het Revalidatiefonds doet dat door projecten van organisaties zonder winstoogmerk financieel te steunen of door zelf projecten te initiëren. Bedoeling is dat de projecten ten goede komen aan meerdere mensen met een handicap. Het Revalidatiefonds geeft geen individuele steun.

Werkwijze
Het Revalidatiefonds steunt projecten hoofdzakelijk financieel. Naast het steunen van projecten investeert het Revalidatiefonds in revalidatieonderzoek. Het beleid van het Revalidatiefonds is erop gericht de binnenkomende gelden te besteden in het kader van de doelstelling. Het uitgangspunt is en blijft de inkomsten aan projecten uit te geven in de vorm van giften, garanties of renteloze leningen. Maar het Fonds laat niet na om, als het zelf op knelpunten stuit, het initiatief te nemen een oplossing tot stand te brengen.

Steun het Revalidatie Fonds.

Stem of voeg toe aan : Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Voeg toe aan je Google bladwijzers