payday loans Payday loans

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld werkt wereldwijd

De medische ontwikkelingsorganisatie Dokters van de Wereld maakt deel uit van de internationale organisatie Médecins du Monde. Die brede inbedding waarborgt onze slagvaardigheid en continuïteit.

Doelstelling:
Dokters van de Wereld spant zich in om op een innovatieve en duurzame wijze:

  • medische hulp te verlenen aan kwetsbare groepen overal ter wereld, ook in Nederland
  • het recht op en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen
  • te getuigen van schendingen van de mensenrechten, naar kennis en geweten
  • publieksvoorlichting te geven met onze ervaringen als bron

Werkwijze
Het werk van Dokters van de Wereld bestaat voor 70% uit langetermijnprojecten en voor 30% uit noodhulpprojecten. Uiteindelijk dragen wij de structurele projecten over aan lokale overheden en organisaties. Uitgezonden medische, paramedische en andere vakspecialisten werken op basis van vrijwilligerscontracten. In Nederland zijn naast de gesalarieerde staf ook vrijwilligers actief.

Hulp zonder onderscheid
Dokters van de Wereld richt zich onder andere op slachtoffers van gewapende conflicten en natuurrampen, vluchtelingen, minderheden, straatkinderen, AIDS-patiënten en drugsverslaafden. Wij maken geen onderscheid op grond van religie, ras of politieke voorkeur.

Strijden voor recht
Dokters van de Wereld strijdt niet alleen tegen ziekte, maar ook tegen onrecht. Getuigenissen over wantoestanden op het gebied van de mensenrechten en (toegang tot) de gezondheidszorg registreren wij kritisch en onafhankelijk. Door getuigenissen te publiceren willen we bevorderen dat mensen recht wordt gedaan. Onze ervaring in de medische hulpverlening gebruiken wij ook om het publiek voor te lichten. Wij willen daarmee het maatschappelijk draagvlak voor recht op en toegang tot gezondheidszorg vergroten.

Stem of voeg toe aan : Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Voeg toe aan je Google bladwijzers

Plaats een reactie

You must be logged in to post a comment.