payday loans Payday loans

Brandwondenstichting

Brandwonden stichtingSteun de Nederlandse Brandwonden Stichting

Mensen die brandwonden hebben opgelopen of ouders van kinderen met brandwonden zijn vaak getraumatiseerd. Het ongeval wordt meestal bij volle bewustzijn meegemaakt. Daarnaast is de behandeling van brandwonden langdurig en erg pijnlijk. Brandwondslachtoffers zijn vaak lichamelijk en psychisch geschonden. De Brandwonden Stichting trekt zich het lot van deze mensen aan en doet veel aan hulpverlening.

Geschiedenis
Op 16 juli 1971 werd de Nederlandse Brandwonden Stichting opgericht. De initiatiefnemers waren prof.dr. R.P. Hermans en prof.dr. A.J.C. Huffstadt. De brandwonden Stichting had toen als doelstelling: ‘het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek inzake de behandeling van brandwonden’.

Kort na de oprichting besloot het bestuur van de Nederlandse Brandwonden Stichting de doelstellingen uit te breiden. Momenteel zijn de drie doelstellingen van de Stichting:

  • Het verbeteren van de behandeling, verpleging, verzorging van en hulpverlening aan personen met brandwonden;
  • Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden;
  • Het bevorderen van preventie van brandwonden.

De Brandwonden Stichting heeft bijgedragen aan de oprichting van de drie brandwondencentra: Beverwijk in 1973, Groningen in 1979 en Rotterdam in 1986. In Rotterdam bestond al een brandwondenafdeling sinds 1976. Sinds 1995 is de huidbank ondergebracht in de Stichting Euro Skin Bank - Huidbank.

Activiteiten
De eerste doelstelling, het bevorderen van een optimale behandeling van patiënten met ernstige verbrandingen, wordt nagestreefd door het (laten) uitvoeren en subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek.

De tweede doelstelling, de preventie van brandwonden, wordt gerealiseerd door het organiseren van publiekscampagnes. Hierin staan het voorkómen van brandwondongevallen en het verlenen van de juiste directe hulp bij brandwonden centraal.

De derde doelstelling wordt gerealiseerd door het opzetten en ondersteunen van de brandwondencentra in Nederland.

Bestuur
Vergelijkbare organisaties in andere landen komen vooral voort uit de inspanningen van gemotiveerde specialisten en paramedici. De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft baat gehad bij de aanwezigheid van bestuursleden vanuit de industrie. De betrokkenheid van deze bestuursleden heeft ertoe geleid dat de Stichting een solide financiële basis heeft.

Personeel
De Nederlandse Brandwonden Stichting telt ongeveer 28 medewerkers op kantoor. Het preventieprogramma wordt mede uitgevoerd door regionale consulenten die op afroepbasis werken. Promotoren ondersteunen, eveneens op afroepbasis, de organisatie van de jaarlijkse landelijke collecte. Deze collecte wordt door ongeveer 50.000 vrijwilligers uitgevoerd.

Steun de Nederlandse Brandwonden Stichting

Stem of voeg toe aan : Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Voeg toe aan je Google bladwijzers