payday loans Payday loans

Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind

NSGKSteun de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind.

Ruim 10% van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een handicap. Er zijn weinig nauwkeurige cijfers beschikbaar, maar volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er in de leeftijd van 6 tot 19 jaar 176.000 kinderen en jongeren met een lichte lichamelijke beperking, 54.000 met een matige tot ernstige lichamelijke beperking, 17.000 met een lichte verstandelijke beperking en 14.000 met een ernstige verstandelijke beperking. In deze leeftijdscategorie zijn bovendien 434.000 kinderen en jongeren met een chronische ziekte.

Kinderen met een handicap zijn in de eerste plaats kinderen. Zij willen graag spelen, naar school en op vakantie gaan, net als andere kinderen. En als ze ouder worden willen ze graag uitgaan, op zichzelf wonen en een leuke baan vinden, net als leeftijdgenoten. Ze willen gewoon meedoen.

Doelen
Dat kan, maar daarvoor zijn wel extra aanpassingen, begeleiding en zorg nodig. Een kind dat blind is kan met een aangepaste computer soms toch gewoon naar school, iemand in een rolstoel kan met een tillift gewoon zwemmen, en met een aangepaste bus en wat extra begeleiding kunnen kinderen met een handicap ook op vakantie. Met een beetje hulp is dus heel veel mogelijk. De NSGK helpt door bij te dragen aan de financiering daarvan.

Daarnaast probeert de NSGK de beeldvorming rondom kinderen en jongeren met een handicap bij te stellen. Want vooroordelen en onwetendheid in de samenleving zijn voor kinderen met een handicap de grootste belemmering om mee te doen. Door vooroordelen weg te nemen helpen we deze kinderen een plekje te veroveren in onze maatschappij.

Zo ontwikkelt en ondersteunt de NSGK al sinds 1950 initiatieven voor kinderen en jongeren met een beperking, met name op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Juist in een tijd waarin de overheid lijkt terug te treden, is die steun van groot belang. De NSGK helpt kinderen en jongeren tot 30 jaar in Nederland, met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of met een chronische ziekte. Zodat zij met hun beperking toch volwaardig kunnen leven.

Organisatie
De NSGK is opgericht in de jaren na de oorlog, toen iedereen dacht aan wederopbouw maar niemand geld en aandacht leek te hebben voor kinderen met een handicap. Een aantal particulieren besloot toen dat ook jongeren met een handicap recht hebben op goed onderwijs en zette zich daarvoor in. Inmiddels heeft de NSGK zich ontwikkeld tot een grote organisatie die zich op verschillende gebieden inzet voor kinderen en jongeren met een beperking. Een professionele organisatie, ondersteund door vele vrijwilligers.

Steun de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind.

Stem of voeg toe aan : Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Voeg toe aan je Google bladwijzers