payday loans Payday loans

De Zonnebloem

de zonnebloemSteun de Zonnebloem.

De Nationale Vereniging de Zonnebloem zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, handicap of leeftijd.

Het gaat dan vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn. De 39.500 vrijwilligers bij de Zonnebloem geven samen dat wat in de maatschappij steeds minder geboden wordt: aandacht. In totaal leggen de vrijwilligers een miljoen huisbezoeken per jaar af. Gezelschap en een goed gesprek staan bij deze ontmoetingen centraal. Dikwijls wordt er ook iets ondernomen: een wandeling, een bezoekje aan een museum, even naar de bakker. Uitstapjes die voor veel mensen gewoon zijn, maar voor zieken en gehandicapten heel bijzonder.

Activiteiten
De Zonnebloem organiseert ook excursies en evenementen. Zo gaan zieken en lichamelijk gehandicapten bijvoorbeeld regelmatig naar een pretpark, de dierentuin of naar een belangrijke voetbalwedstrijd. Verder organiseert de Zonnebloem ieder jaar een Theater Tournee. De Zonnebloem is daarnaast ook de grootste aanbieder van vakanties voor ernstig zieke en lichamelijk gehandicapten.

De Zonnebloem wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan sociaal isolement dreigt. Door mogelijkheden te bieden om contacten te leggen en erop uit te trekken, levert de Zonnebloem een plezierige impuls aan hun leven.

Toekomst
De Zonnebloem maakt zich ernstig zorgen over de positie van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat sociale uitsluiting juist bij deze groep veel voorkomt. Een slechte gezondheid wordt gezien als één van de risicofactoren voor sociale uitsluiting. Door de vergrijzing, het toenemend individualisme, de verharding van de maatschappij en het afbrokkelen van de sociale structuren dreigen bovendien steeds meer mensen in Nederland, met name in de grote steden, in een sociaal isolement te raken.

Ook de ontwikkelingen in de gezondheidszorg zijn zorgwekkend. Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag en het verplegend personeel heeft steeds minder tijd en aandacht voor zieke en gehandicapte mensen. De Zonnebloemvrijwilligers zien juist dit persoonlijke contact als hun kernactiviteit.

Steun de Zonnebloem

Stem of voeg toe aan : Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Voeg toe aan je Google bladwijzers