payday loans Payday loans

Categorie: Nieuws

Boer tot boer samenwerking werkt! »

Boeren uit OESO landen roepen hun overheden op te investeren in plattelandsledenorganisaties in ontwikkelingslanden. Via AgriCord organiseren zij de steun voor “Boeren tegen Armoede”, het wereldwijde programma en de campagne die de boeren in een leidende positie plaatst als het gaat om ontwikkeling en armoedebestrijding op het platteland. Het programma “Boeren tegen Armoede” volgt de aanbevelingen van de wereldfederatie van boerenorganisaties IFAP om de honger en armoede uit te bannen.

Voorzitters van boerenorganisaties in Canada, Frankrijk, Nederland, België en andere landen, hebben de verklaring “Look again at how to tackle poverty” getekend. Zo ook Albert Jan Maat, voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland. Deze verklaring roept overheden op om de investering in publiek private samenwerking op te voeren en zo te voldoen aan de vraag van boerenorganisaties in ontwikkelingslanden. Lees verder: Boer tot boer samenwerking werkt!

Een betere wereld begint bij de boer »

Agriterra werkt al sinds haar oprichting, inmiddels ruim tien jaar geleden, rechtstreeks met boerenorganisaties in ontwikkelingslanden. Doel hiervan is dat deze clubs sterker en professioneler worden en zo hun rol kunnen spelen in de samenleving en kunnen opkomen voor hun leden. Net zoals bijvoorbeeld de LTO hier voor de Nederlandse boeren en tuinders doet. Inmiddels is er wereldwijd volop aandacht voor deze werkwijze. Ook het Nederlandse platteland steunt de Agriterra-aanpak van harte, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat onlangs is uitgevoerd in opdracht van Agriterra.

Uit het driejaarlijkse onderzoek, dat Agriterra sinds 2001 laat uitvoeren, bleek dat niet alleen georganiseerde boeren en plattelandsvrouwen het werk van Agriterra erg goed vinden, ook onder de overige ondervraagde Nederlanders is het draagvlak voor organisaties als Agriterra groot. Lees verder: Een betere wereld begint bij de boer

Charity Hands bouwt aan self-support »

‘Geef een man een vis, hij zal een dag eten.   Leer een man vissen, en hij kan voor altijd eten’

Charity Hands is een kleine stichting op christelijke basis. Wij ondersteunen diverse projecten in India & Kameroen.

Wij richten ons daarbij vooral op kwetsbare doelgroepen: weeskinderen, weduwen, zigeuners, blinden, lepra patienten. Door in de eerste plaats hoop, geloof en liefde aan te bieden, komt vaak de zin om te leven weer terug. We willen daar niet bij blijven, maar ook de middelen aanbieden om een hoopvolle toekomst op te bouwen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een waterput en een varkensschuur in Kameroen aangelegd, en staan op korte termijn een landbouw project voor lepra patienten en micro kredieten voor zigeuner families in India op stapel. Lees verder: Charity Hands bouwt aan self-support