payday loans Payday loans

Categorie: Natuur en milieu

Waarom Actie (voor) Zwerfhonden »

logo actie zwerfhondenDe situatie van de zwerfhonden en de honden in de asielen in Turkije is zorgelijk. Dit wordt veroorzaakt door meerdere factoren.

Ten eerste doordat niet de hele zwerfhonden populatie is gecastreerd en ten tweede doordat gecastreerde, teruggezette honden nog steeds vergiftigd worden.

De zwerfhonden populatie past zich aan aan de omgeving. Sterven er honden dan wordt hun plek onmiddellijk ingenomen door andere. De nog niet gecastreerde teefjes worden vaker gedekt, hun nesten zijn groter en de overlevingskansen beter.

Veel zwerfhonden geeft altijd overlast, al was het alleen maar geluidsoverlast. Lees verder: Waarom Actie (voor) Zwerfhonden

Wereld Natuur Fonds »

wwfSteun het Wereld Natuur Fonds.

Het WNF is de grootste onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie ter wereld. Met meer dan 600 projecten in bijna 100 landen. Bouwen aan een toekomst waarin de mens leeft in harmonie met de natuur, dat is wat het Wereld Natuur Fonds doet. Dit in het belang van de natuur en in het belang van de mens die de natuur nodig heeft.

Geschiedenis
Het Wereld Natuur Fonds werd in 1961 opgericht. Onder andere omdat de neushoorn in Afrika heel erg werd bedreigd. Het WNF zei: “Hoe meer landen meedoen met het WNF, hoe beter de neushoorn en andere wilde dieren beschermd worden!” Een goed idee. Een jaar later al sloot Nederland zich aan. Prins Bernhard werd de eerste internationale president van het Wereld Natuur Fonds. Lees verder: Wereld Natuur Fonds

Waddenvereniging »

waddenverenigingSteun de Waddenvereniging.

Het gaat nog steeds niet goed met de Waddenzee. Ondanks de overeenstemming die er inmiddels breed bestaat over de slechte staat van het gebied en ondanks de overeenstemming die er bestaat over wat er moet gebeuren sterven vogels nog steeds door voedselgebrek, gaat het herstel van mosselbanken en zeegrasvelden te langzaam en wordt de rust in het gebied nog steeds –door bijvoorbeeld militaire oefeningen- verstoord.

Doel
Sinds haar oprichting in 1965, doet de Waddenvereniging alles wat in haar vermogen ligt om de kenmerkende waarden van het waddengebied voor de huidige en toekomstige generaties te behouden. De vereniging communiceert en bestrijdt actief misstanden, promoot verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen die het beheer en behoud van dit unieke gebied ten goede komen. Het inspireren van anderen en ontwikkelen van activiteiten die belangstelling en begrip voor het behoud van het waddengebied bevorderen, zijn tevens twee belangrijke taken van de Waddenvereniging. De Waddenvereniging kiest voor een integraal beschermingsbeleid. Dat wil zeggen een beleid dat alleen die activiteiten toestaat die geen schade aan natuur en milieu veroorzaken. Lees verder: Waddenvereniging