payday loans Payday loans

Categorie: Mensenrechten

United Thoughts helpt! »

De wereld verbeteren kan op allerlei manieren. Moeilijk hoeft dat niet te zijn. Ook met kleine dingen komen we al een heel eind. Het licht uitdoen, spaarlampen gebruiken of je afval scheiden bijvoorbeeld. Ze kosten maar weinig moeite. Daarom zeggen wij: zo eenvoudig is het. Wij hebben nog zo’n eenvoudige manier voor je: lid worden van United Thoughts.

United Thoughts is het allereerste internetplatform waar ‘wereldbewuste’ mensen en bedrijven samen werken aan het realiseren van bestaande goede doelen. Via de website ontmoeten ze elkaar en wisselen ideeën uit. Maar ze praten niet alleen… ze doen ook! Lees verder: United Thoughts helpt!

Ga Voor Ghana »

Tientallen sportieve medewerkers van Hectas verzamelden zich in september vorig jaar in het Afrikamuseum in Berg en Dal (bij Nijmegen) om de aftrap bij te wonen van de actie ’Ga voor Ghana’. Onder leiding van SOS Kinderdorpen-ambassadeur en oud- voetbalinternational Hans van Breukelen zetten zij letterlijk de eerste stappen om een nieuwe basisschool in het Ghanese Kumasi mogelijk te maken. Lees verder: Ga Voor Ghana

Dokters van de Wereld »

Dokters van de Wereld werkt wereldwijd

De medische ontwikkelingsorganisatie Dokters van de Wereld maakt deel uit van de internationale organisatie Médecins du Monde. Die brede inbedding waarborgt onze slagvaardigheid en continuïteit.

Doelstelling:
Dokters van de Wereld spant zich in om op een innovatieve en duurzame wijze:

  • medische hulp te verlenen aan kwetsbare groepen overal ter wereld, ook in Nederland
  • het recht op en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen
  • te getuigen van schendingen van de mensenrechten, naar kennis en geweten
  • publieksvoorlichting te geven met onze ervaringen als bron

Werkwijze
Het werk van Dokters van de Wereld bestaat voor 70% uit langetermijnprojecten en voor 30% uit noodhulpprojecten. Uiteindelijk dragen wij de structurele projecten over aan lokale overheden en organisaties. Uitgezonden medische, paramedische en andere vakspecialisten werken op basis van vrijwilligerscontracten. In Nederland zijn naast de gesalarieerde staf ook vrijwilligers actief.

Hulp zonder onderscheid
Dokters van de Wereld richt zich onder andere op slachtoffers van gewapende conflicten en natuurrampen, vluchtelingen, minderheden, straatkinderen, AIDS-patiënten en drugsverslaafden. Wij maken geen onderscheid op grond van religie, ras of politieke voorkeur.

Strijden voor recht
Dokters van de Wereld strijdt niet alleen tegen ziekte, maar ook tegen onrecht. Getuigenissen over wantoestanden op het gebied van de mensenrechten en (toegang tot) de gezondheidszorg registreren wij kritisch en onafhankelijk. Door getuigenissen te publiceren willen we bevorderen dat mensen recht wordt gedaan. Onze ervaring in de medische hulpverlening gebruiken wij ook om het publiek voor te lichten. Wij willen daarmee het maatschappelijk draagvlak voor recht op en toegang tot gezondheidszorg vergroten.