payday loans Payday loans

Categorie: Gehandicapten

Stichting Joy »

Stichting Joy organiseert werkvakanties voor jongeren met een Wayong uitkering en wonen in een AWBZ instelling. Deze jongeren houden per maand €275,00 euro over van hun uitkering waar dan ook nog de ziektekostenverzekering moet worden betaald. Uiteindelijk houden ze dus maar €175,00 over. Deze jongeren kunnen in de zomer niet op vakantie terwijl ze ook het hele jaar werken. Stichting Joy wil met hun een werkvakanties gaan doen in Frankrijk. Daar kunnen ze meehelpen om een klooster te verbouwen voor lichamelijk hehandicapten en voo mensen met een vertsandelijke handicap. Op deze manier zijn ze op een leuke manier bezig en ook nog voor hun eigen doelgroep!

En voor hun ontwikkeling is het zeker een positieve impuls om na de “vakantie” gemotiveerd weer verder te kunnen met hun leven. In de meeste gevallen gaat het om jongeren die licht verstandelijk gehandicapt zijn en een aantal van hun is al met justitie in aanraking geweest. Nu ze wonen in een voorziening waar ze de juiste begeleiding krijgen gaat het heel erg goed. Dus ze hebben het wel verdiend om ook eens buiten hun woonplaats te kijken om hun blik te verruimen.

Hier is uiteraard geld voor nodig… en daarom hebben we Stichting Joy opgericht.

Wat we nodig zijn is allereerst geld, maar ook tentjes, een 8 persoonsbus, slaapzakken, luchtbedden en alles wat nodig is om te kunnen kamperen.

Stichting Kids Mondial »

Stichting Kids Mondial geeft financiële ondersteuning aan diverse projecten in binnen-en buitenland. Hoewel nog maar kort geleden opgericht timmert deze stichting al aardig aan de weg: diverse spontane donaties én de cadeautip van jubilea zorgen dat er snel veel kinderen geholpen kunnen worden. Het gaat hier o.a. om verstoten kinderen met een handicap in India, slachtoffertjes van misbruik en geweld in Nederland of tienermoeders in Brazilië. Kijk voor meer info op www.stichtingkidsmondial.nl en steun!

Cramm Foundation »

CRAMM is de afkorting van Credit for Rehabilitation Aimed at the Marginilized Minorities. De Nederlandse vertaling hiervan is: krediet voor (economisch) herstel gericht op achtergestelde minderheden.

Doel
Ons doel is het verbeteren van de sociale en economische leefomstandigheden van mensen met een beperking in ontwikkelingslanden.

Wij trachten dit doel te bereiken, ondermeer door:

1) Het bieden van persoonsgerichte, kleinschalige (financiële-) hulp aan (door-) startende ondernemers. Ondermeer door ondersteuning te bieden bij het opstellen van een plan voor deze economische activiteit, onderzoek doen naar de haalbaarheid van de voorgenomen activiteiten en het financieren van de activiteiten vanwege het ontbreken van mogelijkheden dit door plaatselijke kredietverschaffers te laten doen.

2) Het verrichten van onderzoek naar de werking en uitkomsten van microkrediet voor zowel de ondernemer als de Cramm Foundation. Hierbij zal aandacht worden gegeven aan de belemmerende en bevorderende uitkomsten. Uitkomsten worden zo breed mogelijk in kaart gebracht, zoals de effecten op financieel gebied van de onderneming en de thuissituatie, gezondheid, participatie in het gezin en de gemeenschap, zelfontwikkeling etc.

3) Samen te werken, waar nuttig of wenselijk, met andere organisaties binnen of buiten Nederland die het bereiken van de doelstellingen van de Cramm Foundation helpen verwezenlijken.

Werkwijze
De Cramm Foundation wil microkrediet kleinschalig toepassen. Middels een standaard aanvraagformulier voorzien van een gedegen ondernemingsplan kan krediet worden aangevraagd. Deze aanvragen worden zorgvuldig beoordeeld door de Cramm Foundation. Hierbij wordt een risico ingeschat alsmede de kans op succes.

Indien een aanvraag wordt gehonoreerd wordt per kredietnemer gekeken naar zijn/haar specifieke situatie. Vervolgens wordt een product, hulp en begeleiding op maat geboden. Als cruciaal punt voor succes geldt het evalueren van de effecten van de hulp en deze continue bijsturen en aanpassen op de lokale situatie. De Cramm Foundation werkt samen met het ErasmusMC. De laatst genoemde voert onafhankelijk onderzoek uit naar de effecten van de Cramm Foundation, hetgeen bij zal dragen aan het succes voor de plaatselijke ondernemers.