payday loans Payday loans

Author Archive

Boer zoekt jou, teken de petitie! »

Vind je ook niet dat er sprake is van een onbegrijpelijke situatie? Zoals het er nu naar uit ziet, kan Agriterra in 2010 geen boerenorganisaties ondersteunen vanwege een tekort aan fondsen. Dit terwijl de vraag vanuit boerenorganisaties in ontwikkelingslanden fors toe neemt. En wereldleiders doen volop toezeggingen over investeringen in de landbouw in ontwikkelingslanden. Tot op heden blijft het echter bij mooie woorden en blijft financiering uit. Toon je verontwaardiging hierover en teken de petitie op www.farmersfightingpoverty.org! Lees verder: Boer zoekt jou, teken de petitie!

Boer tot boer samenwerking werkt! »

Boeren uit OESO landen roepen hun overheden op te investeren in plattelandsledenorganisaties in ontwikkelingslanden. Via AgriCord organiseren zij de steun voor “Boeren tegen Armoede”, het wereldwijde programma en de campagne die de boeren in een leidende positie plaatst als het gaat om ontwikkeling en armoedebestrijding op het platteland. Het programma “Boeren tegen Armoede” volgt de aanbevelingen van de wereldfederatie van boerenorganisaties IFAP om de honger en armoede uit te bannen.

Voorzitters van boerenorganisaties in Canada, Frankrijk, Nederland, BelgiĆ« en andere landen, hebben de verklaring “Look again at how to tackle poverty” getekend. Zo ook Albert Jan Maat, voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland. Deze verklaring roept overheden op om de investering in publiek private samenwerking op te voeren en zo te voldoen aan de vraag van boerenorganisaties in ontwikkelingslanden. Lees verder: Boer tot boer samenwerking werkt!

Een betere wereld begint bij de boer »

Agriterra werkt al sinds haar oprichting, inmiddels ruim tien jaar geleden, rechtstreeks met boerenorganisaties in ontwikkelingslanden. Doel hiervan is dat deze clubs sterker en professioneler worden en zo hun rol kunnen spelen in de samenleving en kunnen opkomen voor hun leden. Net zoals bijvoorbeeld de LTO hier voor de Nederlandse boeren en tuinders doet. Inmiddels is er wereldwijd volop aandacht voor deze werkwijze. Ook het Nederlandse platteland steunt de Agriterra-aanpak van harte, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat onlangs is uitgevoerd in opdracht van Agriterra.

Uit het driejaarlijkse onderzoek, dat Agriterra sinds 2001 laat uitvoeren, bleek dat niet alleen georganiseerde boeren en plattelandsvrouwen het werk van Agriterra erg goed vinden, ook onder de overige ondervraagde Nederlanders is het draagvlak voor organisaties als Agriterra groot. Lees verder: Een betere wereld begint bij de boer