payday loans Payday loans

Archief voor: mei, 2009

Sparrow »

Sparrow is een jonge professionele christelijke organisatie, werkzaam in de Filippijnen. Zij geeft praktische en structurele hulp aan mensen om uit de armoede te komen en hun levensstandaard te verhogen. In al onze projecten staat onze christelijke achtergrond centraal, maar met het geven van hulp kijken we niet naar religieuze, politieke of etnische achtergrond. Lees verder: Sparrow

Stichting Amiguito in Mexico »

Sinds februari 2009 steunt Adri van Tilburg Automatisering het weeshuis San Jose in Colima, Mexico. Dit tehuis herbergt zo’n 100 tot 150 kinderen die verschillende achtergronden hebben. Het zijn niet allemaal weeskinderen, maar er zitten ook straatkinderen en kinderen uit gebroken gezinnen of kinderen uit gezinnen met extreme armoede.

Het tehuis voorziet in onderwijs met een klein schooltje waar lager onderwijs wordt gegeven. De wat grotere kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs buiten de schoolpoorten.

Het tehuis wordt niet of nauwelijks gesteund door de overheid en heeft alles zelf in eigendom en beheer.

Stichting Amiguito verzorgt samen met hulp van een Amerikaanse stichting een vrijwilligers project in het tehuis. Vrijwilligers kunnen komen werken en leven op het tehuis. Wij coordineren het werk en zorgen dat er woonruimte (gratis) is. Ook de maaltijden op de werkdagen worden verzorgd op het tehuis. Ook is het mogelijk om stage te lopen voor een langere periode. Wij verzorgen dan ook een stagementor. Lees verder: Stichting Amiguito in Mexico

Stichting SALEK verzorgt onderwijs in Afrika »

Stichting SALEK logoOnderwijs is heel essentieel en is niet voor niets een van de millenniumdoelen. Met een goed schoolgebouw en onderwijsprogramma help je de kinderen om te ontsnappen aan de armoede. Wie onderwijs heeft gehad is niet langer aangewezen op ongeschoold, ongezond en slecht betaald werk. Tevens helpt dit de lokale economie en zal helpen corruptie te verdrijven uit de betreffende landen.

Uit een NIPO onderzoek is gebleken dat ruim de helft van de Nederlanders denkt dat hun gedoneerde geld aan verkeerde en aan andere zaken besteed wordt dan waarvoor zij doneren. Dit is mede een van de redenen voor oprichting van deze stichting. SALEK is een kleine en transparante vrijwilligersorganisatie zonder betaalde krachten, die scholen bouwt om onderwijs te verbeteren in arme plattelandsgebieden in Afrika. Zij onderscheiden zich door onze plezierige toegankelijkheid en openheid naar alle geïnteresseerden. Lees verder: Stichting SALEK verzorgt onderwijs in Afrika