payday loans Payday loans

Archief voor: februari, 2009

ik fiets voor kika! help mee! »

Het komende jaar ga ik 6000 kilometer fietsen voor kika!

Ik ga fietsen van en naar mijn werk, op aangelegde mtb route’s en bij fietsevenementen. Alles voor het goede doel! en een totaal aan 6000 kilometer!

Tot Juni 2009 ga ik proberen om zoveel mogelijk in te zamelen. De totale opbrengst van mijn “ik fiets voor kika” aktie zal ik op de fiets overhandigen bij kika in Amstelveen. Dit is vanaf mijn woonplaats 120 kilometer.

Hiervoor ben ik op zoek naar particuliere sponsoren! Steun mij en help hiermee jonge kankerpatientjes! Kijk snel op >> WWW.IKFIETSVOORKIKA.NL

Hondenbescherming »

De Hondenbescherming zet zich in voor verantwoord hondenbezit op een manier die leuk is voor de hond, diens eigenaar en de omgeving.

Voorlichting

De Hondenbescherming geeft eerlijke voorlichting over honden; de vereniging adviseert aspirant hondenbezitters over de aanschaf van een hond, beïnvloedt wet- en regelgeving voor honden en verstrekt informatiemateriaal voor hondenbezitters, scholen en gemeenten.

Inspectiedienst

Tevens onderhoudt de Hondenbescherming de Inspectiedienst Gezelschapsdieren (IDG), die optreedt bij meldingen van verwaarlozing en mishandeling.

Zorg

Oude honden kunnen een warme mand krijgen in een van de twee seniorenhuizen. Ook verleent de vereniging financiële steun voor materiële voorzieningen van asielen en noodhulp in schrijnende gevallen.

Stichting Yamah Youth helpt kinderen in Gambia naar school te gaan »

In Gambia is het volgen van onderwijs niet gratis. De afgelopen jaren hebben we ons daarom bezig gehouden met het sponsoren van studenten en sinds 2007 sponsoren we kinderen die naar de basisschool gaan. Arme kinderen die niet alleen voor onderwijs, maar ook voor voeding van de school afhankelijk zijn. Voor € 8,- per maand wordt één kind voldoende ondersteund en krijgt de school ook de mogelijkheid om aan hun onderwijs te bouwen.

Bezoek onze website voor meer informatie!

http://www.yamayouth.nl