payday loans Payday loans

Archief voor: november, 2008

Directeur Agriterra in commissie WOTRO »

WOTRO (Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen en Ontwikkelingslanden) start een programma over Global Food Systems. Verschillende wetenschappers en experts zijn uitgenodigd om invulling te geven aan dit programma. Ook dr. Kees Blokland, directeur van de agrarische ontwikkelingsorganisatie Agriterra uit Arnhem, is tot lid verkozen. Voorzitter van de programmavoorbereidingscommissie is prof.dr.ir. Van Boekel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR), leerstoel levensmiddeltechnologie.
WOTRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). WOTRO financiert innovatief wetenschappelijk onderzoek naar ontwikkelingsvraagstukken, vooral met betrekking tot duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. In navolging van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties heeft WOTRO vier aandachtspunten: armoede en honger, mondiale betrekkingen, gezondheid en gezondheidssystemen, en milieu en duurzaamheid.

Het Global Food Systems-programma past binnen het thema armoede en honger. Met Agriterra zet Kees Blokland zich al tien jaar in voor boeren en boerinnen in ontwikkelingslanden. Door deze jarenlange ervaring mocht hij niet ontbreken in deze commissie.

Stichting Joy »

Stichting Joy organiseert werkvakanties voor jongeren met een Wayong uitkering en wonen in een AWBZ instelling. Deze jongeren houden per maand €275,00 euro over van hun uitkering waar dan ook nog de ziektekostenverzekering moet worden betaald. Uiteindelijk houden ze dus maar €175,00 over. Deze jongeren kunnen in de zomer niet op vakantie terwijl ze ook het hele jaar werken. Stichting Joy wil met hun een werkvakanties gaan doen in Frankrijk. Daar kunnen ze meehelpen om een klooster te verbouwen voor lichamelijk hehandicapten en voo mensen met een vertsandelijke handicap. Op deze manier zijn ze op een leuke manier bezig en ook nog voor hun eigen doelgroep!

En voor hun ontwikkeling is het zeker een positieve impuls om na de “vakantie” gemotiveerd weer verder te kunnen met hun leven. In de meeste gevallen gaat het om jongeren die licht verstandelijk gehandicapt zijn en een aantal van hun is al met justitie in aanraking geweest. Nu ze wonen in een voorziening waar ze de juiste begeleiding krijgen gaat het heel erg goed. Dus ze hebben het wel verdiend om ook eens buiten hun woonplaats te kijken om hun blik te verruimen.

Hier is uiteraard geld voor nodig… en daarom hebben we Stichting Joy opgericht.

Wat we nodig zijn is allereerst geld, maar ook tentjes, een 8 persoonsbus, slaapzakken, luchtbedden en alles wat nodig is om te kunnen kamperen.

Opbrengst Boerderij & Kloosterdag naar Agriterra »

Op 21 september vindt in en rondom Klooster Ter Apel de tweede Boerderij & Kloosterdag plaats. Van 11.00 tot 18.00 uur kunnen bezoekers het leven van boeren uit de omgeving en kloosterlingen van dichtbij mee te maken. De Boerderij & Kloosterdag is een initiatief van Waarden van het Land, een project gericht op de bezieling in de land- en tuinbouw. De opbrengst van deze dag wordt geschonken aan de agrarische ontwikkelingsorganisatie Agriterra.

Gedurende de hele dag zijn er verschillende activiteiten die u meer leren over het boerderij- en kloosterleven. Na de officiële dagopening door de burgemeester, zullen eerst Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland en daarna prof.dr.ir. Rudy Rabbinge (Wageningen Universiteit) een lezing houden over wat voor hen de waarden van het (platte)land zijn. Naast interessante lezingen zijn er wandelingen door de omgeving, rondleidingen door het klooster, muzikale optredens en er is een regionale streekmarkt met een grote diversiteit aan streekproducten. Voor de kinderen zijn er speciale activiteiten.

Aan het einde van de dag vindt een oecumenische oogstdankviering plaats in het klooster. De opbrengst van deze collecte wordt door Waarden van het Land gedoneerd aan Agriterra.

Meer informatie over de Boerderij & Kloosterdag:http://www.kloosterterapel.nl/v1/nl/evenement_abdijboerderijdag.php en www.waardenvanhetland.nl.

Locatie: Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH TER APEL