payday loans Payday loans

Archief voor: december, 2007

Stichting Agrinas »

Stichting Agrinas is een vrijwilligersorganisatie, opgericht in 1992 om landbouwontwikkeling in armere landen en onder minder bedeelde groepen te helpen ondersteunen. Momenteel is zij betrokken bij plattelandsontwikkelingsprojecten in Albanië, Bosnië, Marokko, Kazakstan, Indonesië en China.

Er werken drie vrijwilligers op het kantoor in Nederland. Op de projecten werken een twintigtal vrijwilligers uit Nederland en een aantal andere landen, waarvan de meeste landbouwkundigen. Verder zijn een vergelijkbaar aantal nationale medewerkers in dienst van de lokale dochter organisaties.

Stichting Agrinas is in 1992 opgericht, gedeeltelijk uit onvrede met het gangbare ontwikkelingsbeleid. Het doel was om Bijbelse waarden te integreren in de filosofie en de methodieken van plattelandsontwikkeling, wat moet leiden tot een hoog niveau van effectiviteit en duurzaamheid. In datzelfde jaar werd het eerste project gestart in Albanië, gevolgd door Marokko (1997), Bosnië (1999), Kazakstan (2000) en China (2004). Lees verder: Stichting Agrinas

Stichting AAP, opvang voor uitheemse dieren »

stichting AAP logoStichting AAP is een Europees opvangcentrum voor uitheemse dieren. De dieren die bij ons terecht komen zijn afkomstig van de illegale handel, proefdierlaboratoria, circussen, louche dierentuinen of rechtstreeks van particulieren. AAP is gespecialiseerd in de opvang van apen en kleine uitheemse zoogdieren, zoals wasberen, stinkdieren en prairiehondjes.

De dieren die bij Stichting AAP terecht komen zijn vaak ernstig mishandeld en verwaarloosd. Een deel van hen is door de illegale handel het land binnengesmokkeld en in beslag genomen. Daarnaast krijgt AAP ook uitheemse dieren via particulieren, die de dagelijkse verzorging niet meer voor hun rekening willen of kunnen nemen. Ook afgedankte dieren uit proefdierlaboratoria of louche dierentuintjes en circussen worden via AAP onderdak gebracht.

Na een intensieve quarantaine periode wordt de dieren gerehabiliteerd en resocialiseerd in speciale opvangverblijven. Onder begeleiding van een professioneel team van dierverzorgers, gedragsbiologen en dierenartsen leren de opgevangen dieren weer hun natuurlijk gedrag te vertonen. En groepsdieren leren weer met soortgenoten om te gaan. Lees verder: Stichting AAP, opvang voor uitheemse dieren

Animal Life Foundation »

Animal Life FoundationAnimal Life Foundation is een jonge stichting, die werkt aan een aangenamere leefomgeving voor mens en dier. Daarom steunt deze stichting organisaties die zich inzetten voor natuur, milieu, medemens en dieren op een praktische manier door bij te dragen met medische materialen, diverse andere middelen zoals bijvoorbeeld provisies, verstrekken van informatie en voorlichting. Daarnaast willen wij bewustzijn creëren aangaande maatschappelijk verantwoorde productie en consumptie.

Tevens geeft Animal Life Foundation praktische tips voor wat we zelf kunnen bijdragen ter verbetering van de wereld om ons heen. Via de site kunt u meer informatie vinden over Animal Life Foundation haar doelen en activiteiten en over hoe u zelf kunt meehelpen.