payday loans Payday loans

Archief voor: oktober, 2007

Waddenvereniging »

waddenverenigingSteun de Waddenvereniging.

Het gaat nog steeds niet goed met de Waddenzee. Ondanks de overeenstemming die er inmiddels breed bestaat over de slechte staat van het gebied en ondanks de overeenstemming die er bestaat over wat er moet gebeuren sterven vogels nog steeds door voedselgebrek, gaat het herstel van mosselbanken en zeegrasvelden te langzaam en wordt de rust in het gebied nog steeds –door bijvoorbeeld militaire oefeningen- verstoord.

Doel
Sinds haar oprichting in 1965, doet de Waddenvereniging alles wat in haar vermogen ligt om de kenmerkende waarden van het waddengebied voor de huidige en toekomstige generaties te behouden. De vereniging communiceert en bestrijdt actief misstanden, promoot verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen die het beheer en behoud van dit unieke gebied ten goede komen. Het inspireren van anderen en ontwikkelen van activiteiten die belangstelling en begrip voor het behoud van het waddengebied bevorderen, zijn tevens twee belangrijke taken van de Waddenvereniging. De Waddenvereniging kiest voor een integraal beschermingsbeleid. Dat wil zeggen een beleid dat alleen die activiteiten toestaat die geen schade aan natuur en milieu veroorzaken. Lees verder: Waddenvereniging

Unicef »

unicefSteun Unicef Nederland.

Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, komt op voor de rechten van kinderen wereldwijd en verbetert in 161 ontwikkelingslanden de levensomstandigheden van kinderen. Unicef Nederland geeft voorlichting over en werft fondsen voor het werk van Unicef internationaal en lobbyt voor naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Unicef steunt hulpprojecten op het gebied van gezondheidszorg, voeding, onderwijs, water en bescherming in circa 155 landen.Onderwijs voor meisjes, het vaccineren en beschermen van kinderen tegen bijvoorbeeld mazelen, polio en malaria, het beschermen van kinderen tegen (seksuele) uitbuiting en geweld en het voorkomen van verdere verspreiding van hiv/aids en de opvang van aidswezen krijgen prioriteit. Lees verder: Unicef

SOS Kinderdorpen »

sos-kinderdorpenSteun SOS-Kinderdorpen.

De kansen van een kind worden grotendeels bepaald door de plek waar het wordt geboren. In veel landen zijn die kansen minimaal. Als kinderen in zulke landen ook nog eens wees worden of door hun ouders in de steek worden gelaten, is er voor hen bijna helemaal geen hoop meer op een goede toekomst. Vaak worden deze kinderen dakloos en komen ze op straat terecht. In een poging om te overleven belanden ze in de prostitutie of in de criminaliteit. Andere mogelijkheden zijn er niet. Als ze alle ontberingen al overleven.

SOS-Kinderdorpen geeft al meer dan vijftig jaar wereldwijd weeskinderen en in de steek gelaten kinderen, ongeacht nationaliteit, geloof of huidskleur, een blijvend liefdevol thuis en een nieuwe toekomst in hun eigen land. De organisatie is met 450 SOS-Kinderdorpen actief in 132 landen, verspreid over alle continenten. SOS-Kinderdorpen geeft deze kinderen opnieuw een moeder, broertjes en zusjes, een huis en een dorp. De kinderen krijgen een opleiding die bij hen past. Ze blijven in hun kinderdorp wonen totdat ze op eigen benen kunnen staan. Van de bijbehorende voorzieningen, zoals scholen, medische en sociale centra, maken bijna 1 miljoen kinderen en volwassenen, ook uit de omgeving, dagelijks gebruik. Lees verder: SOS Kinderdorpen