payday loans Payday loans

Archief voor: oktober, 2007

CliniClowns Nederland »

cliniclownsSteun CliniClowns Nederland

CliniClowns Nederland biedt afleiding en plezier aan zo veel mogelijk kinderen die het moeilijk hebben door ziekte, trauma of handicap. De CliniClowns laten de kinderen weer even baas zijn over hun eigen situatie, laten ze gewoon weer even kind zijn. Ineens hoeft er niets en kan het alle kanten op, afhankelijk van wat het kind wil en kan. In de toekomst wil CliniClowns kinderen die niet in ziekenhuizen verpleegd worden, maar in andere zorginstellingen of thuis verblijven ook graag bereiken.

In Nederland zijn naar schatting zo’n 250.000 zieke kinderen, waarvan er zo’n 20.000 thuis worden verpleegd en verzorgd. In 2005 realiseerden CliniClowns met bijna zestig speciaal opgeleide professionele clowns 160.000 kindcontacten. Dit alles is alleen mogelijk door de steun van bedrijven en particulieren. Lees verder: CliniClowns Nederland

De Zonnebloem »

de zonnebloemSteun de Zonnebloem.

De Nationale Vereniging de Zonnebloem zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, handicap of leeftijd.

Het gaat dan vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn. De 39.500 vrijwilligers bij de Zonnebloem geven samen dat wat in de maatschappij steeds minder geboden wordt: aandacht. In totaal leggen de vrijwilligers een miljoen huisbezoeken per jaar af. Gezelschap en een goed gesprek staan bij deze ontmoetingen centraal. Dikwijls wordt er ook iets ondernomen: een wandeling, een bezoekje aan een museum, even naar de bakker. Uitstapjes die voor veel mensen gewoon zijn, maar voor zieken en gehandicapten heel bijzonder. Lees verder: De Zonnebloem

Wereld Natuur Fonds »

wwfSteun het Wereld Natuur Fonds.

Het WNF is de grootste onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie ter wereld. Met meer dan 600 projecten in bijna 100 landen. Bouwen aan een toekomst waarin de mens leeft in harmonie met de natuur, dat is wat het Wereld Natuur Fonds doet. Dit in het belang van de natuur en in het belang van de mens die de natuur nodig heeft.

Geschiedenis
Het Wereld Natuur Fonds werd in 1961 opgericht. Onder andere omdat de neushoorn in Afrika heel erg werd bedreigd. Het WNF zei: “Hoe meer landen meedoen met het WNF, hoe beter de neushoorn en andere wilde dieren beschermd worden!” Een goed idee. Een jaar later al sloot Nederland zich aan. Prins Bernhard werd de eerste internationale president van het Wereld Natuur Fonds. Lees verder: Wereld Natuur Fonds